Phản hồi của bạn

THANH TOÁN NHANH

Vì Sao

Vì Sao

THANH TOÁN NHANH

 

 

THANH TOÁN NHANH QUA CÁC NGÂN HÀNG VÀ THẺ ATM/VISA/MASTER

 

- "T-T MOBILE" chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ trong nước và quốc tế.

- Thẻ ATM của tất cả ngân hàng nội địa như VCB, ACB, BIDV, AGB, SCB,....

- Thẻ thanh toán quốc tế Visa/Master/JCB/....

 

"T-T MOBILE" chấp nhận thanh toán tất cả các Ngân Hàng, MoMo, Zalopay, Timo...

 

Ngân Hàng

THANH TOÁN NHANH