Phản hồi của bạn

THANH TOÁN QUA THẺ ATM / VISA / MASTER

Hỗ Trợ Khách Hàng

Hỗ Trợ Khách Hàng

THANH TOÁN QUA THẺ ATM / VISA / MASTER

 

***THÔNG TIN THANH TOÁN QUA THẺ ATM/VISA/MASTER***

 

- "T-T Mobile" chấp nhận Thanh Toán tất cả các loại thẻ trong Nước và Quốc Tế.

 

- Thẻ ATM của tất cả ngân hàng nội địa như VCB, ACB, BIDV, AGB, SCB,....

 

- Thẻ thanh toán quốc tế Visa/Master/JCB/....

 

- Đối với thẻ Thanh Toán Quốc Tế Visa/Master khi khách hàng Thanh Toán trên 5.000.000đ. 

 

   + Sẻ mất phí Quẹt thẻ tương đương với 1,8%.

 

Phí quẹt thẻ = tổng số tiền Thanh Toán x 1,8%.

 

- Đối với thẻ Thanh Toán Quốc Tế JCB/CUP khi khách hàng Thanh Toán trên 3.000.000đ. 

 

   + Sẻ mất phí Quẹt thẻ tương đương với 2%.

 

Phí quẹt thẻ = tổng số tiền Thanh Toán x 2%.

 

- Không chấp nhận thanh toán với thẻ AMERICAN EXPRESS.

 

- "T-T Mobile" Xin Chân Thành Cám Ơn!!!

THANH TOÁN QUA THẺ ATM / VISA / MASTER