Phản hồi của bạn

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Hỗ Trợ Khách Hàng

Hỗ Trợ Khách Hàng

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

   THÔNG TIN THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 

 

- Ngân hàng Vietcombank VCB:

Số tài khoản: 0071000638406 chi nhánh Hồ Chí Minh.

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Lộc Xuân Tiên.

 

 

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG