Phản hồi của bạn

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Hỗ Trợ Khách Hàng

Hỗ Trợ Khách Hàng

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

   THÔNG TIN THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 

 

- Ngân hàng Vietcombank VCB:

Số tài khoản: 0371000521301 Chi Nhánh Tân Định, Hồ Chí Minh.

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Tùng.

 

- Ngân hàng BIDV:

Số tài khoản: 31010002252772 chi nhánh Hồ Chí Minh

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thum.

 

 

 

 

 

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG