Phản hồi của bạn

CHẤP NHẬN THANH TOÁN

Chính Sách

Chính Sách

CHẤP NHẬN THANH TOÁN

   THÔNG TIN THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 

 

- Ngân hàng Vietcombank VCB:

Số tài khoản: 0071000638406 Chi Nhánh Hồ Chí Minh.

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Lộc Xuân Tiên.

 

- Ngân hàng SeAbank:

Số tài khoản: 12700013959041 chi nhánh ĐaKao Q1

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Lộc Xuân Tiên.

 

- Ngân hàng BIDV:

Số tài khoản: 31010002252772 chi nhánh Hồ Chí Minh

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thum.

 

 

 

 

 

 

CHẤP NHẬN THANH TOÁN